เลนส์สัมผัส บอช แอนด์ ลอมบ์

ลาเซลล์ เกรซ

ชนิดรายเดือน / บรรจุ 2 ชิ้น

จน. 64-2-2-2-0001144
BL(VC)-LCE-106-22

วัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material) Polyhema
ปริมาณน้ำ
(Water Content)
38%
รัศมีความโค้ง
(Base Curve)
8.6 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 14 มม.
ความหนาที่กึ่งกลางของเลนส์
ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่-3.00D
(Center Thickness)
0.078 มม.
ค่าสายตา (Power) ครอบคลุมค่าสายตาตั้งแต่ 0.00 Diopter (Plano) ถึง -9.00 Diopter
ตั้งแต่ค่าสายตา -1.00D ถึง - 6.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.25 Diopter
ตั้งแต่ค่าสายตา -6.00D ถึง -9.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.50 Diopter
สี (Limbal Ring Colors) สีคริสตัล บราวน์ (crystal brown)
ระยะเวลาการใช้งาน (Indications) ไม่เกิน 1 เดือน
ขนาดบรรจุ
(Pack size)
2 ชิ้น / กล่อง

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 98 ห้อง 1909-12 ชั้น 19 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2643-7888 โทรสาร 0-2643-7889

คำเตือน

การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้

คำแนะนำ

การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะ โดยอาศัย
ทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น

ข้อห้ามใช้
  1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด
  2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
  3. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน
ข้อควรระวัง
  1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตา ไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส
  2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
  3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
  4. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์
  5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
  6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน
ข้อควรระวังเพิ่มเติมสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน :

ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่ลงเลนส์สัมผัส และแม้ไม่ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
ฆพ.1034/2565 BL(VC)-LCE-106-22

- แชร์ -

back to top